Grattis Örnsköldsviksbor! Era socialdemokratiska toppolitiker har börjat nedmonteringen av ert sjukhus.   Det är tragiskt att se hur erfarna socialdemokratiska politiker i Örnsköldsvik är så lättlurade. Ni svalde betet från megalomanisterna i Sundsvall med hull och hår. Det är en klassisk förhandlingsteknik att gå ut brett. I det här fallet var budskapet -”stäng både Sollefteå [...]

Sollefteå Sjukhus Det är dags för mig att tömma min inbyggda whiteboardtavla i den här frågan! Jag har väldigt lite kunskap om landstinget och dess förehavanden. Tyvärr har jag inte tillräckligt med tid för att till100% sätta mig in i frågorna och göra något vettigt av dem. Någon punkt kanske inte är helt genomtänkt eller [...]

Recept på Rassebulle (Kallas även SD:are i vissa kretsar) Ta valfri rädd och otrygg människa. Tillsätt; 1 del skrämselpropaganda via hatsajter på Internet 2 delar påståenden som inte har verklighetsförankring. 1,5 skopor hot av meningsmotståndare. En gnutta hot om mord och våldtäkt ger alltid rassebullen mer sting i smaken. 1 mått kategoriskt tänkande. (svart/vitt, av/på, [...]

Några fakta i flyktingdebatten! Nedanstående text är ett svar som jag skickat till en av mina kontakter på Facebook, vi kan kalla honom för Mr X. Mr X hade en del funderingar som rörde invandrare, omskärelse, tiggare, svenska flaggan och att svenska kyrkan skulle övertas av muslimer. Här är mitt svar.   Mr X, det [...]

UGL-kurser, fusket! Det finns ett utbrett fusk inom utbildningen UGL, Utveckling av Grupp och Ledare. Från och med 2008 gäller en ny certifiering men den har inte alla UGL-företag kostat på sina anställda   Bakgrund UGL UGL eller UGL2008 som utbildningen heter sedan 2008 drivs i Sverige av  Försvarshögskolan. Utbildningen har sedan 1981 använts inom försvaret [...]

99 procent av fisketuristerna har oärliga avsikter! Så skrev Fiskeribladet, de norska yrkesfiskarnas propagandablad, Vidare skriver man, -”De driver rena gangsterverksamheten, stormar en centerägare för turistfiskare.” Att kalla 99% av fisketuristerna i Norge för gangsters är naturligtvis inte rimligt. Det statistikunderlaget skulle jag vilja syna i sömmarna. Att det förekommer olovlig utförsel av fisk från [...]