UGL-kurser, fusket! Det finns ett utbrett fusk inom utbildningen UGL, Utveckling av Grupp och Ledare. Från och med 2008 gäller en ny certifiering men den har inte alla UGL-företag kostat på sina anställda   Bakgrund UGL UGL eller UGL2008 som utbildningen heter sedan 2008 drivs i Sverige av  Försvarshögskolan. Utbildningen har sedan 1981 använts inom försvaret [...]

99 procent av fisketuristerna har oärliga avsikter! Så skrev Fiskeribladet, de norska yrkesfiskarnas propagandablad, Vidare skriver man, -”De driver rena gangsterverksamheten, stormar en centerägare för turistfiskare.” Att kalla 99% av fisketuristerna i Norge för gangsters är naturligtvis inte rimligt. Det statistikunderlaget skulle jag vilja syna i sömmarna. Att det förekommer olovlig utförsel av fisk från [...]