Ewa Bäck – Jag är faktaresistent!

Ewa Bäck (S) är faktaresistent!

Ewa Bäck pekar på att delar av det politiska samtalet präglas av att många av de socialdemokratiska landstingspolitikerna bara tar in de fakta som stämmer överens med deras egen uppfattning medan resten sållas bort. Själv vill hon med alla till buds stående medel lägga ner Sollefteå och Ö-viks Sjukhus och använder gärna felaktig ekonomisk information för att uppnå sina mål.

Bäck pekar på att möjligheten till att ta del av information allt snabbare hela tiden ökar. Det är naturligtvis oerhört irriterande att väljarna nu snabbt kan granska alla felaktigheter som vi politiker fattar beslut om. Det var bättre förr, när man kunde göra lite som man ville.I samband med debatten om besparingsförslag som riskerar att drabba framför allt Sollefteå sjukhus upplever Bäck just faktaresistens som ett växande demokratiskt problem. Hon lever själv i tron att man kan spara 10 miljoner på att ta bort akut ortopedi från Sollefteå. Problemet är just faktaresistens, Ewa Bäck och hennes kollegors faktaresistens. Man väljer att bortse från sådana enkla fakta som att 3,9 miljoner som man räknat som intäkt från Östjämtland inte kommer att hamn i LVN’s fickor då dessa patienter kommer att söka sig till Östersund istället. Vidare så kommer man inte att spara 1,2 miljoner på lönekostnader. Man har ju inte för avsikt att säga upp personalen och det är annan personal på annat sjukhus som ska genomföra operationerna. Vilket bara gör det dyrare. Hur ska patienterna ta sig till Ö-vik? Den kostnaden vill den faktaresistenta hopen i Socialdemokratiska Landstingsgruppen inte svara på. De har åtminstone inte tagit hänsyn till den enorma kostnadsökning som det innebär att ha ambulanser som är på ständig rull mellan Sollefteå och Ö-vik.Läs också: LVN LIKES – En maktfullkomlig mupps bekännelse– När man gång efter gång presenterar grundläggande fakta i en fråga och så kommer det ändå gång efter annan tillbaka samma ifrågasättande och samma frågor. Det är väldigt svårt att få genomslag för grundläggande fakta i det arbete som vi gör säger Ewa Bäck. Kan det möjligen bero på att Bäck & Co är faktaresistenta?

Läs också: Sossarna i LVN skämmer ut sig – mer än vanligt!

 

Menar du att vad som än sägs så misstolkas det?

– Ja, jag har nog gjort mer misstolkningar under den här vintern än vad jag någonsin har gjort under mitt politiska liv förut. Det spelar ingen roll vad man säger så går det att vrida till det till något annat. Då finns det ingen vilja till att föra ett respektfullt samtal och det tycker jag är väldigt tråkigt, jag är verkligen ett hot mot demokratin, säger hon.

-Slutligen vill jag tacka dig Olle Öst för att jag fick ta på mig offerkoftan och gråta ut i Landstingstidningen, öhh Sundsvalls Tidning. Det är faktiskt jättejobbigt att vara faktaresistent.

 

UGL 2008, Utbildningsföretag fuskar

UGL-kurser, fusket!

Det finns ett utbrett fusk inom utbildningen UGL, Utveckling av Grupp och Ledare. Från och med 2008 gäller en ny certifiering men den har inte alla UGL-företag kostat på sina anställda

 

UGL 2008. Om ditt utbildningsföretag inte har den här loggan på sin hemsida så rekommenderar jag att du byter leverantör av UGL-utbildningar.

UGL 2008. Om ditt utbildningsföretag inte har den här loggan på sin hemsida så rekommenderar jag att du byter leverantör av UGL-utbildningar.

Bakgrund UGL

UGL eller UGL2008 som utbildningen heter sedan 2008 drivs i Sverige av  Försvarshögskolan. Utbildningen har sedan 1981 använts inom försvaret för att utbilda blivande officerare. Före det var det  FIRO-cirkeln (Fundamental Interpersonal Relations Orientation) som var den ledande relationsteorin. Firo-teorin togs fram av den nu framlidne psykologen Will Shutz under Koreakriget. man var då intresserad av att få veta varför grupper med lika mycket utbildad personal med samma uppgifter har olika effektivitet. Shutz fann att det beroende på relationer och kommunikation mellan människorna i gruppen.

Efter att Will Shultz avled 2002 så har FIRO-teorin fått stå tillbaka för den modernare UGL-teroin. och sedan 2008 gäller alltså att företagen som utbildar i UGL ska vara certifierade enligt 2008-modellen.

UGL-Bluffen

De företag som inte certifierat enligt 2008 års modell får inte använda logotypen för UGL2008. Det gör de inte heller, de använder en logotyp som det bara står UGL på, så långt inga problem. Problemet och det som är tråkigt för dig som vill utbilda dig är att de använder sig av de teorier som var gällande före år 2000. Men de tar inte mindre betalt för det. Du får med andra ord betala fullt pris för en utbildning som inte längre är aktuell. Har det verkligen någon betydelse vem jag väljer som utbildare? Det står naturligtvis var och en fritt om de vill kasta pengarna i sjön. Men din chef och ägarna av företaget vill säkert ha valuta för sina surt spenderade pengar.

Boka UGL-kurs

När det blir dags för dig att boka din kurs så gör det gärna direkt hos din utbildningsleverantör. Gör det med omsorg, kolla upp referenserna som företagen redovisar.

Om du går omvägen via en förmedlingstjänst som UGLkurser.se eller UGL-guiden.se så hjälper du till att driva upp priset på utbildningarna. Dessa förmedlare tar ca 3000 kronor i arvode och det är pengar som utbildningsföretagen i slutändan måste höja sina kursavgifter med.