UGL 2008, Utbildningsföretag fuskar

UGL-kurser, fusket!

Det finns ett utbrett fusk inom utbildningen UGL, Utveckling av Grupp och Ledare. Från och med 2008 gäller en ny certifiering men den har inte alla UGL-företag kostat på sina anställda

 

UGL 2008. Om ditt utbildningsföretag inte har den här loggan på sin hemsida så rekommenderar jag att du byter leverantör av UGL-utbildningar.

UGL 2008. Om ditt utbildningsföretag inte har den här loggan på sin hemsida så rekommenderar jag att du byter leverantör av UGL-utbildningar.

Bakgrund UGL

UGL eller UGL2008 som utbildningen heter sedan 2008 drivs i Sverige av  Försvarshögskolan. Utbildningen har sedan 1981 använts inom försvaret för att utbilda blivande officerare. Före det var det  FIRO-cirkeln (Fundamental Interpersonal Relations Orientation) som var den ledande relationsteorin. Firo-teorin togs fram av den nu framlidne psykologen Will Shutz under Koreakriget. man var då intresserad av att få veta varför grupper med lika mycket utbildad personal med samma uppgifter har olika effektivitet. Shutz fann att det beroende på relationer och kommunikation mellan människorna i gruppen.

Efter att Will Shultz avled 2002 så har FIRO-teorin fått stå tillbaka för den modernare UGL-teroin. och sedan 2008 gäller alltså att företagen som utbildar i UGL ska vara certifierade enligt 2008-modellen.

UGL-Bluffen

De företag som inte certifierat enligt 2008 års modell får inte använda logotypen för UGL2008. Det gör de inte heller, de använder en logotyp som det bara står UGL på, så långt inga problem. Problemet och det som är tråkigt för dig som vill utbilda dig är att de använder sig av de teorier som var gällande före år 2000. Men de tar inte mindre betalt för det. Du får med andra ord betala fullt pris för en utbildning som inte längre är aktuell. Har det verkligen någon betydelse vem jag väljer som utbildare? Det står naturligtvis var och en fritt om de vill kasta pengarna i sjön. Men din chef och ägarna av företaget vill säkert ha valuta för sina surt spenderade pengar.

Boka UGL-kurs

När det blir dags för dig att boka din kurs så gör det gärna direkt hos din utbildningsleverantör. Gör det med omsorg, kolla upp referenserna som företagen redovisar.

Om du går omvägen via en förmedlingstjänst som UGLkurser.se eller UGL-guiden.se så hjälper du till att driva upp priset på utbildningarna. Dessa förmedlare tar ca 3000 kronor i arvode och det är pengar som utbildningsföretagen i slutändan måste höja sina kursavgifter med.

 

Kommentera