Klimatkris? Vi har ju så mycket snö!

En före detta branschkollega yttrade följande i ett socialt media. Klimatkris? Vi har ju så mycket snö! Vi har inte haft så mycket snö på 15 år i december.
______________________________________________

Det första man måste lära sig är att förstå skillnaden på är;
* Väder och klimat
* Skillnaden mellan världen och min stad.
* Vad har mängden snö med temperatur att göra?

Väder och klimat
Väder är det korta perspektivet och klimatet mäts under längre tid. Att det är kallt i staden X i dag betyder inte att det finns ett globalt problem med klimatet.

Temperaturökning
När forskarna pratar om exempelvis 2 graders ökning så gäller det hela jorden inte Enskilda platser på jorden. Vissa platser kan tom få det kallare pga extremväder.

Vad har snö med temperatur att göra?
Snö är nederbörd och är det minusgrader så blir det snö istället för regn. Om det tidigare varit -10 grader i medel i din stad under december och temperaturen sjunker med 5 grader kommer nederbörden fortfarande att bli snö. Men varför kommer det då mer nederbörd? Enligt forskarna kan vädret fastna och stannar på en plats under längre tid. Vi får extremväder. Sommaren 2018 är kanske det tydligast exemplet för oss i norden.

När snön och isen smälter i Arktis är risken överhängande att golfströmmen stannar av. Då kommer det att bli snö även på sommaren i Sverige.

Kommentera